Ciri-Ciri Ziarah yang Mendekatkan pada Allah

Suatu ketika terdengar kabar tentang perkataan Abu Yasid al-Bustami, “Siapa yang berziarah ke kuburku, dia masuk surga.” Perkataan itu pun menjadi kontroversial danramai dibicarakan.Seorang penguasa kala itu lalu mendatangi makam Syekh Abu Yazid, untuk menkonfirmasi apakah pekataan tersebut benar-benar bersumber dari Abu Yasid al-Busthomi.Penguasa itu menemui juru kuncinya dan bertanya “Apa benar Syekh Abu Yasid al-Busthomi..

Read More