Ulama Banjar (172): Drs. H. Ahmad Zamani, M.Ag

Ahmad Zamani lahir di Rantau Karau Alabio 1 Agustus 1954. Jenjang pendidikan perguruan tinggi yang dijalaninya adalah Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari 1976, Sarjana Lengkap 1986 dan S 2 Program Pascasarjana IAIN Antasari 2004.

Tokoh ini, selain mengajar di Fakultas Ushuluddin, juga pernah mengajardi fakultas-fakultas lain di lingkungan IAIN Antasari. Khusus di Fakultas Ushuluddin ia mengasuh beberapa mata kuliah hadits, hadits tematis, studi naskah hadits, tasawuf, pemikiran modern dalam Islam, fikih dan qira’atul kutub. Pengalaman jabatan di antaranya Seketaris Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin 1998-2001, Pembantu Dekan III Fakultas Ushuluddin 2004-2008 dan 2008-2012.

Aktif melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, baik dalam bentuk jurnal, buku dan laporan penelitian, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Pada umumnya dengan fokus kajian tasawuf, teologi, tafsir, hadits dan bahasa Arab. Juga aktif dalam forum studi dan seminar daerah dan nasional dengan tema yang sama.

Salah satu bentuk pengabdiannya kepada masyarakat, beliau aktif berceramah dan mengisi pengajian rutin di sejumlah tempat di Banjarmasin dan sekitarnya. Di antaranya pengajian hadits tafsir di Masjid al-Misbah, Masjid ar-Rahim, Masjid al-Muttaqin dan Masjid an-Noor, pengajian hadits akidah di Masjid al-Mubarakah dan Masjid Qamaruddin, pengajian kiab Iqazh al-Himam di Masjid ar-Raudhah, pengajian kitab Azkar al-Nawawi di Mushalla al-Muhajirin, serta pengajian tasawuf di Masjid Syuhada.

Baca juga:  Ulama Banjar (66): KH. Zafri Zamzam

Selain itu, tentu saja Ustadz H. Ahmad Zamani yang biasa tampil dengan surban melilit di kepala ini, menjadi khatib tetap pada puluhan masjid di kota Banjarmasin. Dalam menyampaikan siraman rohani beliau terkenal sangat tematis, lebih-lebih yang terkait dengan ilmu yang selalu beliau perdalam selama ini, yakni hadits Nabi Muhammad SAW dan tafsir Alquran. Beliau adalah tipe juru dakwah yang pandai sekali menyelipkan humor dalam siraman rohaninya, dan humor yang dikemukakan bukan asal membuat orang tertawa saja, namun berpikir. Sebab humor itu tidak jarang punya tendensi tertentu untuk melakukan koreksi diri, atau bermuhasabah.

Alamat rumah di Jl. Ratu Zalekha Gg. H. Asnawi No. 58 RT 21 Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin, Telp. 0511 6104335. Di kediaman beliau ini juga dimanfaatkan sebagai majelis taklim, tempat berlangsungnya pengajian yang beliau asuh dan beliau isi langsung. Bagi mereka yang senang mengakses dunia maya, dapat melakukan kontak untuk berbagai keperluan dengan beliau melalui E-mail: zamani_ahmad54@yahoo.co.id.

https://alif.id/read/redaksi/ulama-banjar-172-drs-h-ahmad-zamani-m-ag-b242712p/