Ijazah Asma’ Super Komplit Paling Ampuh Untuk Pengasihan, Kekayaan dan Pelarisan

ASMA’ ASMA’ PENDEK

(yang
sangat luar biasa khasiatnya)

pengasihan paling ampuh


 هَلْهَلَتْ ×٧٢

1. Halhalat
72x

Caranya:

waktu
membacanya  setiap hari setelah selesai shalat subuh secara
istiqomah/terus menerus 

khasiatnya:


akan sering dihampiri ke gembiraan/kebahagiaan.


akan tumbuh rasa cinta semua orang yang melihatNya.


akan berlimpah ruah rezkiNya


akan di hidupkan hatinya dengan ma’rifat

 

هَلٍ
×٤٠٠

2. 
HALLIN 400x

Caranya:

waktu
membacanya bada magrib 

khasiat
khusus: menarik sukma seseorang agar cinta 

 

دَامِيْخٍ

3. 
DAMIIKHIN 313x/1000x

khasiat:

barang
siapa melajimkan/merutinkan mendzikirkan nya, maka; 


akan di beri rezeki dengan tidak susah payah dan tidak akan kena kefakiran
selamanya 


akan mudah baginya semua yang di carinya dengan tidak sulit

Caranya:

Waktu
membacanya ba’da subuh dan Asar

 

يَانُوْخٍ
×٣١٣

 

4. YAA
NUUKHIN 313x

Khasiat:

khasiat
barang siapa membacanya akan sugih dengan harta dan akan di beri rezki yang
tidak di sangka-sangka

Caranya:

waktu
membaca bada shalat asar & isya’

 

يَشْمُوْخٍ
×٣١٣

 

5. 
YASMUUKHIN 313x

khasiat:


akan bagus budi pekerti


akan di cintai banyak orang


akan tabah jika menghadapi musibah/ujian 

Caranya:

waktu
membaca bada isya.

 

يُوْهٍ
اَرْمَخَتْ  ×٣١٣

6. YUUKHIN
ARMAKHOT 313x

Khasiat:


kerejekian 


pelarisan 

Caranya:

waktu
membaca subuh & magrib

Asma’
di atas sudah diijazahkan secara aammah, silahkan tulis “Qobiltu Hadzihil
Ijazah”
di kolom komentar.

Semoga
bermanfaat.

https://www.potretsantri.com/2021/10/ijazah-asma-super-komplit-dan-paling-ampuh-untuk-pengasihan-kekayaan-dan-pelarisan.html