Biografi Imam Alwy bin Muhammad bin Ali

Daftar Isi Biografi Imam Alwy bin Muhammad bin Ali

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru-Guru Beliau

3.         Pendidikan
3.1       Guru
3.2       Murid-murid Beliau

4.         Sosok Penolong

5.         Keistimewaan

6.         Referensi

Laduni.ID, Jakarta – Beliau As Sayyid Al Jalil Al Alim Al Amil Az Zahid, Sosok yang memiliki kedudukan tinggi, kekeramatan yang luar biasa, terhiasi oleh ilmu-ilmu laduni dan rahasia-rahasia gaib, Al Imam Al Arif Billah Abu Abdillah Alwy bin Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawy.

1. Riwayat Hidup dan Keluargai

1.1 Lahir

Beliau dilahirkan di kota Tarim dan tumbuh dalam pendidikan ayahnya, beliau mengambil ilmu dan ma’rifat, mengikuti jejaknya dalam syariat, tarekat dan hakikat, bahkan beliau berhasil mendidik saudara-saudaranya menjadi guru-guru besar di antaranya Syeikh Abdullah, Syeikh Abdurrahman, Syeikh Ahmad, dan Syeikh Ali.

Ibu beliau ialah Syeikhah Al Arifah Billah Ummul Fuqara’ Zainab binti Sayyid Al Faqih Ahmad bin Muhammad Shahib Mirbat, dan ibunya berasal dari keluarga Basha’. Dan Ayah beliau bernama Al Fakih Muqaddam.

1.2 Wafat

Beliau Imam Alwy bin Muhammad bin Ali meninggal dunia pada hari Jum’at tanggal 2 Dzulqa’dah tahun 669 H. Jasadnya disemayamkan di makam Zanbal, Tarim sebelah timur kubur ayahnya dan di sebelahnya ada kubur paman ayahnya Sayyidina Alwy, juga kubur saudaranya Ali bin Faqihul Muqaddam, juga Muhammad bin Abdullah Ba’alawy, dan saudaranya Ali sampai ujung di kubur Salim bin Basri, di sekitarnya juga ada kubur Abdullah bin Faqihul Muqaddam, inilah yang diceritakan oleh penulis kitab Al Ghurrar.

3.         Pendidikan
3.1       Guru

Imam Alwy bin Muhammad bin Ali mendapat pendidikan langsung, mengenai berbagai pengetahuan agama, dari ayahandanya, sejak kecil ia sudah hafal Al-Qur’an. Bahkan sejak muda ia sudah mempelajari tarekat. Itulah sebabnya, dia juga ahli zuhud, wali yang mempunyai maqam tinggi dan karamah yang luar biasa.

Beliau juga menimba ilmu dari beberapa ulama di antaranya Syeikh Salim ba Fadl, Sayyid Al Jalil Salim bin Basri, Syeikh Ali bin Ibrahim Al Khatib dan ulama ulama lainya.

Guru Beliau

  1. Ayahnya 
  2. Syeikh Salim ba Fadl
  3. Sayyid Al Jalil Salim bin Basri
  4. Syeikh Ali bin Ibrahin Al Khatib dan ulama ualama lainya.

3.2       Murid-murid Beliau

Murid-murid beliau Imam Alwy bin Muhammad bin Ali yang di belakang hari menjadi ulama antara lain yaitu:

  1. Sayyid Abdullah Ba’Alawi
  2. Sayyid Ali
  3. Sayyid Ahmad
  4. Syeikh Ali bin Salim
  5. Syeikh Ahmad Muhammad Bamukhtar dan sejumlah ulama kenamaan lainya

4. Sosok Penolong

Beliau Imam Alwy bin Muhammad bin Ali merupakan sosok penolong yang cepat bagi siapapun yang bertawasul memohon pertolongan beliau, Al Allamah Al Muhaddits Al Imam Muhammad bin Ali Khirid Ba’alawy mengatakan dalam kitab Al Ghurar : “Syeikh Abdurrahman bin Ali memberitahuku bahwa para Arif Billah mengatakan : “Tiga orang dari kalangan Bani Alawy ini perlindungan mereka dan pertolongan mereka selalu siap, barangsiapa yang bertawasul dalam doanya dengan mereka niscaya terkabul, mereka adalah Imam Alwy dan puteranya Ali juga Syeikh Umar Al Muhdar.”

Mengenai hal ini beliau mengungkapkan dalam syairnya :

“Bila kamu takut suatu perkara atau merasa ada mara bahaya
Bertawasullah kepada mereka niscaya mereka menolongmu dan hadir di sebelahmu
Panggillah nama Alwy dan puteranya Ali
Begitu juga Umar untuk menghadapi perkara besar dan sulit.”

5. Keistimewaan

Beliau adalah maha guru besar yang mendapat ijin illahi untuk berbuat sekehendak hatinya bahkan hal ini berlaku setelah perpindahan beliau kea lam Barzah, hal ini dibuktikan oleh maha guru yang besar.

Beliau mendapat keistimewaan dari Allah untuk untuk memahami rahasia-rahasia illahi dan alam Barzah, bahkan beliau diberi dapat menghidupkan dan mematikan atas izin Allah, dapat mengenali tanda-tanda siapa yang bakal masuk surge dan siapa yang bakal masuk neraka, bila berkata kepada sesuatu jadilah, maka atau seizin Allah hal itu akan terjadi seperti yang beliau inginkan.

Hal di atas tersebut dijelaskan oleh para arifin billah dan para wali besar yang mencapai kedudukan tahqiq, bahkan mereka juga meriwayatkan beliau berkata: “Aku berada di kedudukan Imam Al Junaid.”

Suatu hari ayahnya berkata padanya yang kala itu ia masih kanak-kanak : “Engkau dapat mengenali oran yang celaka dan orang yang bahagia, coba bacalah tanda yang ada di dahiku.” Beliaupun mendapati tanda di ayahnya sebagai orang yang berbahagia dan memberitahukan hal ini kepada beliau.

Suatu kali hilal tidak Nampak lalu beliau berkata : “Mala mini aku telah melihatnya Nampak di lautan kodrat illahi ketika aku sedang sujud di Masjid Ba’alawy.”

Suatu kali ada orang membawa anaknya yang masih berusia tiga bulan sudah dalam keadaan sekarat meminta beliau mendoakanya, beliau berkata : “Orang yang bakal berumur seratus tahun tidak akan mati dalam usia tiga bulan,” ternyata ucapan beliau benar-benar terbukti anak itu hidup hingga usia seratus tahun.

Selain itu beliau dapat mendengar bacaan tasbih benda-benda mati, ketika beliau berkunjung ke makam kakeknya Nabi Muhammad saw beliau dapat menyaksikan Nabi saw dalam keadaan terjaga disertai oleh Abu Bakar dan Umar ra, beliau bertanya : “Bagaimana kedudukan kami di sisimu wahai kakek?” Beliau saw menjawab : “Kedudukanmu di kedua mataku wahai Alwy,” lalu beliau saw bertanya : “lalu bagaimana kedudukanku di sisimu wahai Syeikh Alwy?” Beliau menjawab : “Di atas kepala,” mendengar hal ini Abu Bakar ra berkata : “Engkau belum membalasi ungkapan Rasulullah saw dengan baik wahai Alwy, beliau menjadikan kedudukanmu di kedua pelupuk matanya sedangkan engkau menjadikanya di atas kepala, sungguh tiada yang dapat menandingi kedudukan di pelupuk mata, oleh karena itu sedekahkanlah seratus dinar kepada fakir miskin sebagai bentuk selamatan darimu.”

Ketika beliau kembali pada kesadaranya tiba-tiba di samping beliau sudah ada seseorang yang berdiri dan member beliau uang seratus dinar, saat itu juga beliau membagikanya pada orang-orang yang ada di sebelah beliau.

6. Referensi

Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin (Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher).

https://www.laduni.id/post/read/73355/biografi-imam-alwy-bin-muhammad-bin-ali.html