Biografi Imam Agil bin Abdurrahman Assegaf

Daftar Isi Biografi Imam Agil bin Abdurrahman Assegaf

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru Beliau
2.2       Murid Beliau

3.         Karamah Beliau

4.         Referensi

Laduni.ID, Jakarta – Beliau Sayyid Al Imam Al Muhaqiq As Sufi Al Mukasyif Agil bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Agil bin Syeikh Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Assegaf.

1.         Riwayat Hidup dan Keluargai
1.1       Lahir

Beliau Imam Agil bin Abdurrahman Assegaf lahir di kota Tarim.

1.2       Wafat

Beliau Imam Agil bin Abdurrahman Assegaf lahir di kota Tarim wafat di kota Tarim.

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru Beliau

Beliau menimba ilmu langsung dari ayahnya, beliau hafal Al Qur’an. Guru beliau Muhammad Al Hadi bin Syihab, juga memuji beliau, dalam ilmu fiqih beliau berguru pada Al Faqih Fadl bin Abdurrahman Ba Fadl, disamping beliau selalu mengikuti pelajaran Imam Muhammad Al Hadi, beliau juga berguru pada Imam Abdullah bin Syeikh Al Aydrus dan puteranya Zaenal Abidin.

2.2       Murid Beliau

  1. Habib Abdullah Al Hadad,
  2. Imam Ahmad bin Umar Al Hinduan,
  3. Sayyid Abdullah bin Ali Bahsin,
  4. Syeikh Abdullah bin Muhammad Ba Gharib,
  5. Imam Muhammad bin Abu Bakar Syillih.

3.         Karamah Beliau

Beliau memiliki kekeramatan yang luar biasa di antaranya sebuah kejadian yang diceritakan padaku oleh muridnya Abdullah bin Muhammad Ba Gharib : “Ada orang yang bernama Muhammad bin Ahmad Ba Misbah banyak mencela beliau dan menyekitinya, beliau mendoakanya sambil berkata :

“Lelaki itu akan jatuh dari atas rumahnya hingga patah tulang tulangnya dan menimpa isterinya sampai mati juga.” Dan memang terjadilah apa yang beliau ucapkan, beliau juga pernah bilang kepada Abdullah ini kelak beliau akan berangkat dan tinggal di kota Mekkah dan kenyataanya seperti yang beliau ucapkan. (Dikutip dari Masyra’ Rawi).

Aku pernah mendengar Habib Abdullah Al Hadad berkata : “Aku pernah melihat dua kekeramatan Imam Agil ini, salah satunya : Suatu hari aku hendak pergi ke tempatnya di tengah jalan terlintas di benakku keinginan agar beliau memakaikan padaku baju sufi di hari ini, sewaktu aku tiba beliau langsung melepas kopiyahku lalu memakaikanya kemudian memakaikannya kembali padaku beliau berkata : “Kami telah memakaikannya padamu dan kami tidak memakaikan pada selainmu.” Sedangkan yang kedua tidak beliau sebutkan.

Aku juga pernah mendengar Imam Ahmad bin Umar Al Hinduan berkata : “Suatu hari sewaktu aku masih kecil, aku berada di tempat Imam Agil, beliau berbicara tentang sebagian sifat yang ada pada diri beliau, sewaktu aku mendengarnya terlintas dalam benakku ucapan ini untuk membanggakan diri dan suatu hal yang tercela, aku sendiri membenci perasaanku ini dan aku tidak bisa mengatasinya, saat itu juga beliau berkata padaku : “Tidak demikian wahai anakku! Hal ini hanyalah menceritakan nikmat, bukankah Allah berfirman :

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ  (١١)

wa-ammaa bini’mati rabbika fahaddits

“Dengan nikmat Tuhanmu, maka beritahukanlah kepada orang lain.” (QS. Ad Dhuhaa : 11)

Kemudian beliau membacakan beberapa ayat Al Qur’an pada satu persatu anggota tubuhku.”

Aku pernah mendengar Al Faqih Muhammad bin Ahmad Ba Jubair berkata : “Suatu kali aku bersama Imam Alwy bin Abdullah Al Aydrus akan keluar untuk shalat jum’at, lalu kami melihat Imam Agil ini sedang duduk membaca kitab di sebelah barat daya masjid Jami’, waktu itu telah dekat waktu shalat, Imam Alwy berkata : “Kitab itu pasti agung karena di saat seperti ini orang semacam Sayyid ini tengah membacanya, andai saja ia mau mengirimnya padaku setelah jum’at untuk aku baca. “Setelah orang orang selesai dari shalat jum’at tiba tiba Imam Agil memanggilku : “Wahai Muhammad! Inilah kitab berikan kepada Sayyid Alwy untuk dia baca karena ia akan senang membacanya.”

4.         Referensi

Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin (Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher).

https://www.laduni.id/post/read/73522/biografi-imam-agil-bin-abdurrahman-assegaf.html