Amalan untuk Mendapatkan Rezeki yang Berlimpah

Laduni.ID, Jakarta – Sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan dosa baik disengaja maupun tidak. Di agama islam kita selalu diajarkan untuk beristighfar ketika melakukan kesalahan dan memohon ampunan kepada Allah SWT apabila melakukan perbuatan dosa dengan tindakan tidak akan mengulanginya kembali.

Kalimat istighfar astagfirullah yang artinya “aku mohon ampunan ya Allah” terdengar singkat memang, namun makna, hikmah, dan kelebihan yang terdapat dalam kalimat ini sangat dahsyat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti astagfirullah adalah, semoga Allah mengampuni aku dan seruan untuk menyatakan rasa pasrah (penyerahan diri) kepada Allah supaya diberi ampun.

Arti bacaan astaghfirullah dalam bacaan istighfar bukan hanya terletak pada siapa yang paling fasih dalam pengucapannya, melainkan juga seberapa dalam umat muslim dalam menghayati dan menjadikannya sebagai amalan untuk selalu mengingat Allah disetiap saat hendak melakkukan perbuatan dosa.

Dalam islam, mengucap astagfirullah bukan hanya dilakukan ketika berbuat salah kepada Allah SWT, namun umat muslim juga harus menerapkannya dalam keseharian seperti ketika berbicara dengan orang lain terutama jika ingin mencegah melakukan perbuatan yang salah.

Mengucap astaghfirullah, umat islam telah bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang salah di mata Allah SWT. Janji Allah pada hambaNya yang senantiasa beristighfar yang berhubungan dengan kebahagia’an dunia berserta dengan isinya. Allah SWT berfirman yang artinya:

Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun (Istighfar) kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh : 10 – 12).

Perlu diketahui bahwa dalam membaca Istighfar membuat Allah senang, dan sungguh merugi jika kita tidak mengucapkannya secara rutin setiap hari. Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, membaca istighfar setiap hari akan diberikan oleh Allah SWT kegembiraan dan rezeki yang tak terduga sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembira’an dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka,” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad).


Editor: Nasirudin Latif

https://www.laduni.id/post/read/74375/amalan-untuk-mendapatkan-rezeki-yang-berlimpah.html