Gus Faris : Tetap mengaji walau belum faham

Sejumlah santri mengaji kitab kuning di pelataran halaman Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (2/7). Ratusan santri kilat (santri tak menetap)

??? ??? ?????: ?? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ??????: ??? ?????????? ????? ?? ??????? ????? ?????? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ???? ?????? ??? ??? ?????? ??? ?? ?????? ????? ?? ???? ?? ??? ???????? ???? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ????? ?????: “??? ??? ???????? ?????? ?? ????”

Abu layts dawuh : sopo wonge lungguhan (ngaji) ing ngarepe won ‘alim, lan durung iso nangkep ilmu

(Isine ngaji) babar pisan, mangka wong iku mau oleh 7 kanugrahan:

1- oleh kautamane wong golek ilmu

2- direkso saka dosa

3- kaparingan rahmate Gusti Allah awit metu saka omah

4- umpomo kumpulan iku mau (jamaah sing pada ngaji) iku kaparingan rahmat, maka deweke iya oleh bagiane

5- di cathet minangka wong kang anglakoni ta’at sasuwene ngrungoake ngaji

6- susahe deweke amargo ora faham iku iso dadi wasilah marang Gusti Allah, kaya dawuhe :” Ingsun Allah kang nambeli lan nulungi wongkang susah kerana Ingsun”

???? ?? ?????? ??? ??????? ???? ???? ?? ????? ????? ??? ?????

7- weruh mulyane wong ‘alim lan hinane wong fasik, ndadeake atine nolak penggawe fasik lan condong marang ilmu

(Gus Faris adalah Pengasuh PP Darul Hikam Joresan Ponorogo)

Check Also

Sehina-hinanya faqir dan semulya-mulyanya si kaya

Yang namanya rejeki, semua sudah ditakar oleh Alloh. Namun terkadang kita sebagai manusia, sulit untuk …

Leave a Reply