Gus Mus

Ramadan Ya Ramadan

MUSTOFA, Ramadan adalah bulan-Nya yang Ia serahkan kepadamu dan bulanmu serahkanlah semata-mata untuk-Nya. Bersucilah untuk-Nya. Bersalatlah untuk-Nya. Berpuasalah untuk-Nya. Berjuanglah …

Read More »

Gus Mus : Sikap Tawassuth wal I’tidal

Sudah selayaknya umat Islam menjadi ummatan wasatha, umat tengah-tengah, sebagaimana diisyaratkan kitab suci mereka Al-Quran Q. 2: 143). Rasul mereka, …

Read More »